odkrycia kolumba

Co wniósł Kolumb

Najbardziej typowym spojrzeniem jest oczywiście twierdzenie, iż Krzysztof Kolumb przyniósł nam nowy świat, przyniósł nam w bardzo szeroko rozumianym sensie Amerykę. Jest to spojrzenie jednak bardzo zawężone, ponieważ Krzysztof Kolumb stał się, zwłaszcza w obecnych czasach czymś w rodzaju symbolu i swoistej ikony, która utożsamia pewne cechy cenione ogólnospołecznie.

Jak już wskazano powyżej Krzysztof Kolumb ceniony jest i kojarzony głównie z faktem odkrycia Ameryki. Fakt faktem dużo mniej osób wie, które rejony dokładnie Kolumb odkrył, ale jest to w tym momencie drugorzędne zagadnienia. Tak samo sytuacja miewa się w zakresie wiedzy docierania kolejnych ekspedycji Krzysztofa do konkretnych miejsc. Wiele osób wykazuje zdziwienie na twierdzenie, iż pierwsza ekspedycja nie dotarła do części kontynentalnej Ameryki. Oczywiście z dokonaniami geograficznymi pod względem dotarcia do nowego na tamte czasy kontynentu należy wspomnieć, iż Kolumb uważany jest za ostateczne obalenie poglądu na naszą planetę jako płaską oraz obalenie mitów związanych z istnieniem czegoś poza krawędziami Ziemi.

Te ściśle geograficzne i po części astronomiczne, oraz czasami wspominane aspekty żeglugi, to tylko jedne z główniejszych zagadnień, które Krzysztof Kolumb wniósł w nasze życie. Bardzo rzadko wspominane są aspekty związane z kulturą oraz ogólnymi zagadnieniami życia.

Typowym przykładem może być język codzienny i zapisane w nim idiomy czy powiedzenia. Przykładowo „nie bądź już taki Kolumb” to stwierdzenie na zaprzestanie udawania pozostawanie odkrywcą. Co więcej odnosi się to zarówno do odkryć naukowych, ale i w codziennym życiu. Taki stan nie jest przypadkowy i ma znaczenie w związku z silnym oddziaływaniem postaci Krzysztofa Kolumba.

Także w kontekście kultury i sztuki Krzysztof Kolumb jest jak najbardziej obecny. Przykładem mogą być przedstawienia teatralne, które oddają bardziej lub mniej prawdziwość historii, ale nie to jest najważniejsze. Krzysztof Kolumb istnieje jako postać wielu spektakli czy skeczy, także skeczach kabaretowych. Dodatkowo postać Krzysztofa Kolumba pojawia się na małym i dużym ekranie. Ten przypadek to także bardziej wnikliwe historie, przykładowo w filmach dokumentalnych na kanałach tematycznych lub bardziej fabularyzowane. Fakt pozostaje faktem i Krzysztof Kolumb jest postacią, która bardzo często goście w kulturze i rozrywce.

Podsumowując te fakty jak najbardziej można powiedzieć, iż standardowe przyporządkowywanie Kolumba jedynie w kontekście dokonań geograficznych i odkrywczych to tylko mała część tego, co osobistość ta wprowadziła do społeczeństwa międzynarodowego. Można powiedzieć, że wkład ten jest bardzo uniwersalny i łamiący wiele barier, choćby bariery językowe oraz granice państw. Dodatkowo Krzysztof Kolumb może zostać z całą odpowiedzialnością do kanonu klasycznych postać bohaterów i osób o wielkim wkładzie w życie i kształt świata. Nota bene Kolumb zmienił pogląd na kształt świata w odniesieniu dosłownym nie tylko przenośnym, co łączy go w pewnym sensie z naszym wielkim astronomem Mikołajem Kopernikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *